Dr. Murat Paker, Ph.D, M.D.
 
 
Merhaba!
 
İlgi / Çalışma Alanları
 
Kısa Özgeçmiş
 
Yayınlar
 
Bağlantılar
 
 
 
 
 
 
[English]

 


Yayınlar

Kitaplar
Mesleki/Bilimsel Makaleler
Bilimsel Sunumlar
Davetli Konferanslar/Paneller
Birikim Makaleleri
Diğer Makaleler
Medya Mülakatları

 

Kitaplar

Paker, M. (2007). Psiko-politik Yüzleşmeler. İstanbul: Birikim Yayınları.

Kitap eleştirisi:
Aktan, H. (3 Ağustos 2007). Şiddet dolu bir geçmiş. Radikal Kitap Eki.

Paker, M. (hazırlanıyor). İşkencenin Psikolojik Etkileri, Öznel Anlamı ve Tanıklıklar. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Paker, M. (derleyen-hazýrlanýyor). İlişkisel Psikanaliz. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

< Top


Mesleki/Bilimsel Makaleler

Paker, M. (2000). Subjective Meaning of Torture as a Predictor in Post-Torture Psychological Response. Doktora Tezi. New York: New School for Social Research. [ingilizce özet]

Paker, M. (1997). Klasik ve yorumsamacı psikanalizlerin “geçmişe bakışları açısından karşılaştırılması. Toplum & Bilim, 72, 102-127 [ingilizce özet].

Basoglu, M., Mineka, S., Paker, M., Aker, T., Livanou, M., & Gok, S. (1997). Psychological preparedness for trauma as a protective factor in survivors of torture. Psychological Medicine, 27, 1421-1433. [ingilizce özet]

Basoglu, M., Paker, M., Ozmen, E., Tasdemir, O., Sahin, D., Ceyhanli, A., Incesu, C., & Sarimurat, N. (1996). Appraisal of self, social environment, and the state authority as a possible mediator of posttraumatic stress disorder in tortured political activists. Journal of Abnormal Psychology, 105:2, 232-236. [ingilizce özet]

Basoglu, M. & Paker, M. (1995). Severity of trauma as predictor of long-term psychological status in survivors of torture. Journal of Anxiety Disorders, 9:4, 339-350. [ingilizce özet]

Basoglu, M., Paker, M., Ozmen, E., Tasdemir, O, Sahin, D. (1994). Factors related to long-term traumatic stress responses in survivors of torture in Turkey. Journal of American Medical Association (JAMA), 272:5, 357-363. [ingilizce özet]

Basoglu, M., Paker, M., Paker, O., Ozmen, E., Marx, I., Incesu, C., Sahin, D., & Sarìmurat, N. (1994). Psychological effects of torture: A comparison of tortured with non-tortured political activists in Turkey. American Journal of Psychiatry, 151, 76-81. [ingilizce özet]

Paker, M. (1992). A controlled study on the predictors of torture-related chronic post-traumatic stress disorder among political torture survivors. Unpublished MA thesis. Istanbul, Turkey: Bogazici University. [ingilizce özet]

Paker, M., Paker, O., & Yüksel, S. (1992). Psychological effects of torture: An empirical study on tortured and non-tortured non-political prisoners. In M. Basoglu (Ed.), Torture and Its Consequences: Current Treatment Approaches. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
[ingilizce özet]

< Top


Bilimsel Sunumlar

Paker, M. (2007). The Case of Multi-Layered Dissociation: Dominant Political Culture in Turkey. International Association of Relational Psychoanalysis and Psychotherapy Conference, Temmuz 2007, Atina, Yunanistan.

Paker, M. (2007). Dünyadaki Örnekleri Bağlamında Psikiyatri ve Klinik Psikoloji: Eğitim ve Pratik Alanlarındaki Konumları / Etkileşimleri. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Mayýs 14-15, 2007, Ankara.

Paker, M. (2006). İlişkisel Psikanalizde Terapötik Dönüşüm. Ulusal Psikoloji Kongresi. Eylül 6-8, 2006, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Paker, M. (2006). Psiko-Politik Açıdan Şiddet ve Terör. Ulusal Psikoloji Kongresi. Eylül 6-8, 2006, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Paker, M. (2006). Dünyadaki Örnekleri Bağlamında Psikiyatri ve Klinik Psikoloji: Eğitim ve Pratik Alanlarındaki Konumları / Etkileşimleri. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasým 2, 2006, Ýstanbul.

Paker, M. (2005). İşkence ve İltica Mağdurları için Çok Boyutlu Psiko-Sosyal Destek ve Bütünleşik Psikoterapi. Ruhsal Travma Toplantıları-4, Aralık, 2005, İstanbul.

Paker, M. (2005). Türkiye'deki egemen politik kültüre psikanalitik bir bakış bağlamında Türk-Ermeni meselesi. 'Geç Osmanlı Döneminin Ermenileri' Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Eylül 23-24, 2005, İstanbul.

Paker, M. (2004). The case of Multi-Layered Dissociation: Dominant Political Culture in Turkey. 'Psychoanalysis and Democracy' Conference of The Association for the Psychoanalysis of Culture and Society, Ekim 15-17, 2004, New York.

Paker, M. (2004). Türkiye'de Travma ve Toplumsal Barış: Psikolojinin İmkanları. Ulusal Psikoloji Kongresi, Eylül 7-11, 2004, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi, Ýstanbul.

Paker, M. (2001). Psychological Care Services of the New York Metro Area Consortium for Survivors of Torture. 17th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, Aralýk, 2001, New Orleans.

Paker, M. (2001). Relational Psychoanalytic Understanding of the Dominant Political Culture in Turkey (Panel on Armenian-Turkish Reconciliation). Paper presented at the 17th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, Aralık, 2001, New Orleans.

Paker, M. (1999). Subjective Meaning of Trauma: A Conceptual Inquiry. 6th European Conference of Traumatic Stress, 5-8 Temmuz 1999, İstanbul.

Paker, M. & Sahin, D. (1999). Contextual Subjective Meaning of Torture as a Mediator in Post-torture psychological Response: An Empirical Inquiry. 6th European Conference of Traumatic Stress, 5-8 Haziran 1999, İstanbul.

Sahin, D. & Paker, M. (1999). Mental Health Workers' Ethical Duties and Responsibilities Against Violence and Infringement of Human Rights. 6th European Conference of Traumatic Stress, 5-8 Haziran 1999, İstanbul.

Paker, M. (1998). Subjective Meaning of Torture as a Mediator in Post-Torture Psychological Response: A Conceptual and Empirical Inquiry. 14th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, 20-23 Kasım, 1998, Washington, DC.

Paker, M., Sahin, D. et al. (1997). Impact of torture and political activism on post-torture psychological response. 13th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, 6-10 Kasım 1997, Montreal.

Paker, M., Sahin, D. et al. (1997). Impact of torture and political activism on DSM-III-R Axis I and II diagnoses. 13th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, 6-10 Kasım 1997, Montreal.

Paker, M., Sahin, D. et al. (1997). Political activism mediates post-torture psychological profile: An MMPI study. Paper presented at the 13th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, 6-10 Kasım 1997, Montreal.

Paker, O., Basoglu, M., Paker, M., Ozmen, E., Incesu, C., Sahin, D., & Sarimurat, N. (1992). Gender differences in the psychological consequences of torture with and without a sexual component. 5th International Symposium on Torture and the Medical Profession. Ekim1992, İstanbul.

Paker, M., Basoglu, M., Paker, O., Ozmen, E., Incesu, C., Sahin, D., & Sarimurat, N. (1992). A controlled study on the predictors of torture related chronic post-traumatic stress disorder among political torture survivors. 5th International Symposium on Torture and the Medical Profession. Ekim 1992, İstanbul.

Paker, M., Paker, O., & Yuksel, S. (1990). Does PTSD develop after being exposed to torture? 2nd European Conference on Traumatic Stress. Eylül 1990, Noordwijkerhaut, the Netherlands.

Paker, M., Paker, O., & Yuksel, S. (1989). Effects of traumatizing conditions on the psychological profiles of prisoners. 8th World Congress of Psychiatry. Ekim 1989, Atina.

< Top


Davetli Konferanslar/Paneller

Psiko-politik Açıdan Milliyetçilik, Irkçılık ve Linç. İstanbul Bilgi Üniversitesi. Şubat 12, 2007. İstanbul.

• Psychology of torture survivors. Psychiatry Department of Bronx-Lebanon Hospital. 8 Haziran 2004. New York.

• Reconciliation through democracy: Continuing challenges for Armenia and Turkey. Fordham University. 5 Mayıs 2004. New York.

• İşkencenin öznel anlamı. İstanbul Bilgi Üniversitesi. 12 Nisan 2004. İstanbul.

• Neyle ve neden yüzleşemiyoruz?: 12 Eylül (1980) askeri darbesinin 23. yıldönümü. Bilgi University. 12 Eylül 2003. İstanbul.

• Psikotravmatoloji. Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi. 11 Eylül 2003. İstanbul.

• Relations between Armenians and Turks. Fordham University. 18 Mayıs 2003. New York.

• Prisons and Hunger Strikes in Turkey. Cornell University. 2 Nisan 2003. Ithaca, New York.

• Psikotravmatolojide entegrasyon imkanları, Boğaziçi Üniversitesi. 25 Temmuz 2002. İstanbul.

• Characteristics of Torture and Torture Survivors, and Clinical Considerations. Stuyvesant Clinic, Queens. Nisan 2002. New York.

• Psikotravmatoloji: Teorik ve klinik değerlendirmeler. İçgörü Psikoterapi Merkezi. 5 Ağustos 2001. İstanbul.

• Characteristics of Torture and Torture Survivors, and Clinical Considerations. St. Lukes Hospital, Department of Psychiatry. 7 Haziran 2001. New York.

• Characteristics of Torture and Torture Survivors, and Clinical Considerations. Elmhurst Hospital, Department of Psychology. 4 Haziran 2001. New York.

• A Psychospiritual & Educational DIALOGUE Between People of Armenian & Turkish Descent. 5 Nisan 2001. Fordham University, New York.

• Human Rights situation in Turkey. The Second Annual Event Honoring the Courage and Spirit of Survivors of Torture. 24 Haziran 2000. New York.

• Assessing the needs of torture survivors in Turkey. International Trauma Studies Program of New York University. 20 Temmuz 2000. New York.

< Top


Birikim Makaleleri


• Paker, M. (2008). Engin Çeber katledildi: İşkence yeniden. Birikim, 235.

• Paker, M. (2006). Lincin Psiko-politiği. Birikim, 211.

• Paker, M. (2006). Devrim olmak. Birikim, 205.

• Paker, M. (2005). Sayılarla Birikim. Birikim, 200.

• Paker, M. (2005). Hasta hakları - İnsan hakları. Birikim, 199.

• Paker, M. (2005). Türk-Ermeni meselesinin psiko-politik düğümleri. Birikim, 193-194.

• Paker, M. (2005). Türkiye solunda AB tasavvurları: "Küçük olsun benim olsun" mu? Birikim, 190.

• Paker, M. (2004). Anti-semitizme karşı bildiri üzerine. Birikim, 187.

• Paker, M. (2004). Irkçı bir madalyonun iki yüzü: Siyonizm ve anti-semitizm. Birikim, 186.

• Paker, M. (2004). Egemen politik kültürün dayanılmaz ağırlığı]. Birikim, 184.

• Paker M. (2004). Reality show olarak işkence. Birikim, 182.

• Paker, M. (2004). Kadim bir ABD-İsrail sorusu: 'Neden bizden bu kadar nefret ediyorlar ki?' Birikim, 181.

• Paker, M. (2004). İnkardan potansiyel suçlu unsuruna doğru 'farklı dil ve lehçeler.' Birikim. 178.

• Paker, M. (2003). Boğazımızdaki yumru: Türkiye'de İşkence. Birikim, 172.

• Paker, M. (2003). Solun Halet-i Ruhiyesi. Birikim, 165.

• Paker M. (2002). Bir dellenme/debelenme klasiği olarak Türkiye. Birikim, 159.

• Paker, M. (2001). ABD'nin kudreti sarsılırken: Kısmen kişisel bir New York yazısı. Birikim, 150.

• Paker, M. (2001). Paranoyanın zaferi: Ölüm oruçları ve cezaevi operasyonu. Birikim, 142.

• Paker, M. (2000). Tüm işkenceciler, birleşin, örgütlenin. Birikim, 136.

• Balta, E. & Paker, M. (1999). Afet: Doğal mı, Toplumsal mı? Birikim, 125.

• Paker, M. (1997). Narsisizm sosyalizme karşı. Birikim, 101. T. Bora (Der.), Yeni Bir Sol Tahayyül İçin içinde de yayınlandı. İstanbul: Birikim Yayınları.

• Paker, M. (1996). Şimdi utanmazsak ne zaman? Türkiye'de işkence, açlık grevleri, polis devleti. Birikim, 88, 17-26.

• Paker, M. (1990). İstanbul Tabip Odası seçimleri. Birikim, 13, 74-77.

• Paker, M. (1989). Demokratik kitle/meslek örgütlerinde doğrudan demokrasi. Birikim, 8, 80-84.

• Paker (Taşdemir), M. (1989). Türkiye'de cezaevi. Birikim, 5, 59-66.

• Paker (Taşdemir), M. (1989). Bulgaristan'ın yaptığı. Birikim, 5, 79-80.

• Paker (Taşdemir), M. (1989). Hekim hareketi ve İstanbul Tabip Odası. Birikim, 2, 74-76.

• Paker (Taşdemir), M., (1989). İşkence üzerine notlar. Birikim, 1, 64-68.

< Top


Diðer Makaleler

• Paker, M. (2008). Korkunun yarattığı zihin tesettürü. Birgün, 17 Þubat.

• Paker, M. (2007). Türkiye'nin yüzlesme meselesi: Neyle ve nasıl? Geçmişin Yükünden Toplumsal Barış ve Demokrasiye içinde. İstanbul: Heinrich Böll Stiftung Derneği Yayınları.

• Paker, M. (2006). Kurtlar Vadisi neden bu kadar tuttu? Yeni Hukuk, Şubat.

• Paker, M. (2005). New Orleans'ta patlayanlar. Radikal2, 11 Eylül.

• Paker, M. (2004). Antisemitizm-Siyonizm. Radikal2, 5 Aralýk.

• Paker, M. (2000). Turkey's Operation Return to Life. MERIP (The Middle East Research and Information Project) Press Information Note 42. 29 Aralýk.

• Paker, M. (1999). Genetik Milliyetçilik. Radikal2, 4 Temmuz.

• Paker, M. (1991). Hakkari izlenimleri: Kürt Mülteciler, Hekim Forumu, 65, 19-22.

• Paker, M. (1991). Prof. Engin Geçtan ile söyleşi. Hekim Forumu, 63, 41-45.

• Paker, M. (1990). Hastane temsilcileri seçmek yetmez. İstanbul Tabip Odası Dergisi.

• Paker, M. (1990). Cezaevi hekimlerinin yetkileri ve sorumlulukları. Saðlýk ve Toplum, 4.

• Paker, M. (1990). Demokratik kitle örgütlerinde demokrasi tarzları üzerine. Demokrat Hekim, 2, 27-31.

• Paker, M. (1990). Mitoloji ve Tıp. Sağlık ve Toplum, 1, 75-76.

• Paker, M. (1990). Türkiye'de insan hakları ve hekimler: Bir traji komedi. Demokrat Hekim, 1, 25-29.

• Paker, M. (1987). Türkiye'de genç hekimler. YeniGündem, Mart.

• Paker, M. (1986). Öğrenci dernekleri: Neden ve nasıl? YeniGündem, Şubat.

• Paker, M. (1985). Öğrenci dernekleri üzerine. YeniGündem, Kasım.

• Paker, M. (1985). Üniversitelerimizde festival salgını. YeniGündem, Kasım.

• Paker, M. (1984). Öğrenci klüplerinde demokrasi ve alternatif. Gençlik ve Toplum, 9, 17-19.

• Paker, M. (1984). Bahçesaray neresi? Gençlik ve Toplum, 8, 25-29.

• Paker, M. (1984). Spor üzerine. Gençlik ve Toplum, 5, 58-60.

< Top


Medya Mülakatları


> 'Özür ruhun gıdasıdır.' Tuğba Tekerek, 1 Ocak 2009, Taraf.

> 'Çocuk istismarı'. Tarafsız Bölge TV Paneli (Ahmet Hakan), 24 Kasım 2008, CNNTürk.

> 'Türkiye’de şiddet ve linç.' TV paneli, Mehment Akkaya, 26 Ocak 2008, Dem TV.

> 'Fanatizm ilkelliktir'. Mete Tunçay, Kış 2007, Sayı 53, Cogito.

>'Öteki Korkusu'. Tacim Açık, 6 Ekim 2007, Birgün.

> 'Malatya'daki Vahşi Cinayetler'. Şirin Sever, 29 Nisan 2007, Sabah (Pazar eki).

> 'Türkiye'de En Önemli Bölücü Odak Türk Milliyetçiliğidir'. Latif Özdemir, 24 Mart 2007, Yaşam Radyo.

> 'Devletin Çürümüşlüğü ile Başetmek Zor'. Gülşen İşeri, 24 Mart 2007, Birgün.

> 'Tecrit Esaslı Hücre Düzeninden Vazgeçilmesi Gerekir'. Ulaş Tosun, 23-29 Kasým 2006, Nokta.

> 'Tehdit Algısı ve Omurilik Tepkisi'. Siren İdemen, Ekim 2006, Express.

> 'İktidarı Kaybedenin Şiddeti Artar'. Neşe Düzel, 3 Nisan 2006, Radikal.

> 'Psikolojik Açıdan Göç'. İrfan Kuzu, 6 Kasým 2005, Birgün.

< Top

 

 
MuratPaker.com © 2005-07

psikolog, psikoloji, klinik, terapist, psikoterapist, terapi, psikoterapi, psikanalitik, psikodinamik, psikanaliz, Murat Paker, özel terapi, özel terapist, bilgi üniversitesi, türkçe, ingilizce, english, turkish, psychotherapy, therapy, psychotherapist, therapist, mental health, ruh saðlýðý, clinical psychologist, psychology, psychoanalysis, psycoanalytic, psychodynamic, private therapy, private therapist, couples therapy, family therapy, aile terapisi, eþ terapisi, çift terapisi, bireysel psikoterapi, individual psychotherapy, süpervizyon, supervision